La Sectorial crea un grup de treball sobre les “residències”

El Full de Ruta 2020-2021 aprovat a la recent Assemblea General Ordinària de la nostra entitat estableix com a objectiu estratègic el lideratge de l’espai independentista però adverteix que “les campanyes d’apoderament de la societat, com Eines de País, necessiten que es col·labori i es busquin sinergies amb altres entitats (sindicats, taules socials, associacions professionals, patronals, etc.). Caldrà impulsar aquesta col·laboració, que no només s’ha de fer des del Secretariat Nacional, sinó que s’ha de fer a tot el territori i des de tots els sectors socials i professionals. Les Assemblees Territorials tenen experiència de treball en xarxa amb les mobilitzacions unitàries o amb les antigues taules pel dret a decidir. Ara, tal com ja ho fan les Assemblees Sectorials, hauran de treballar en xarxa en campanyes d’apoderament i creació d’alternatives.”

Així mateix d’entre les línies d’acció estratègica destaca l’acció política en el si de la societat civil donant un pas endavant que permeti superar l’estat d’inacció en que estem instal·lats i liderar el procés social independentista, per a la qual cosa “es comptarà amb les Assemblees Sectorials i amb les iniciatives, tant si surten d’elles com si no, d’aproximació als sectors socials i professionals de la societat civil i, especialment, a les entitats, per assegurar el seu suport quan es doni una nova finestra d’oportunitat.”

Finalment, també en el marc de les línies d’acció estratègica, i en concret en l’àmbit de la lluita noviolenta, fixa com a un dels principals reptes la campanya Eines de País pel que suposa d’acció de creació d’alternatives. En aquest sentit, entre altres, ens commina a seguir “desenvolupant la implantació d’un sindicat nacional compromès amb la independència: cal que l’Assemblea faci un esforç per estendre el sindicalisme republicà” i reitera que “donarà suport als projectes engrescadors, institucionals o no, que tinguin com a objectiu la creació o implementació efectiva d’estructures d’estat.”

De tot l’anterior es desprèn una clara invitació a les Assemblees de Base a donar un pas endavant, mobilitzar-se i treballar en la consecució del objectius de l’entitat.

Per altra banda, la crisi sanitària en la que estem immersos ha fet surar a ulls de tothom les greus mancances estructurals i materials d’un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat com ara és el de la gent gran dependent. La greu situació viscuda a tantes i tantes residències del nostre país, amb milers de morts, ha posat al descobert una realitat que necessita amb urgència d’una revisió en profunditat del model.

La Sectorial de Jubilats-Gent Gran de l’ANC, per tant, com a col·lectiu directament implicat tant en la construcció d’un nou país com en la defensa dels drets de la gent gran, especialment la dependent, assumeix la tasca d’intentar elaborar una proposta de Pla Nacional de Residències que entenem que constitueix una estructura d’estat essencial pel futur de Catalunya.

Amb aquest objectiu s’ha creat un grup de treball, format per membres de la Sectorial amb el recolzament de companyes i companys d’altres Assemblees de Base i especialistes de l’àmbit residencial, que en els propers mesos dissenyarà i elaborarà el projecte que ha de culminar amb la proposta d’un Pla Nacional de Residències de Catalunya.

Oscar Garcia Valera

Desplaça cap amunt