Participar en la Sectorial és construir la independència.

Aquest escrit està motivat de tornar-vos a informar del que estem fent a la Sectorial a través de les comissions de treball, que són la nostra eina de participació i de posar tota la nostra experiència i coneixement al servei de l’Assemblea i del seu objectiu fundacional que és la independència.

Encara que estiguem confinats, les eines telemàtiques ens donen la capacitat de seguir treballant, potser amb més efectivitat, ja que desapareixen les barreres territorials i facilita la participació de tots els socis i sòcies de la Sectorial allà on visquin. Actualment les comissions que tenim constituïdes són les següents:

Mobilitzacions. Aquesta comissió té l’objectiu d’organitzar la participació en les activitat si els actes de l’Assemblea i d’altres accions polítiques especialment contra la repressió de l’Estat espanyol. També proposar noves iniciatives que com Sectorial podem elevar al Secretariat Nacional, així com donar suport a totes les iniciatives que sorgeixin entre tots.  

Pensions. Tema absolutament clau de la Sectorial en la lluita per la independència. L’objectiu d’aquesta comissió és preparar la informació i documentació necessària per poder fer les xerrades a les Territorials i conscienciar de les millores econòmiques que tindríem en una independència sense espoli fiscal.

Benestar a la vellesa. El benestar social de la gent gran inclou aspectes que requereixen la nostra atenció perquè afecten la vida diària de tots els jubilats i jubilades i que es poden incorporar a la denúncia de l’espoli fiscal de l’Estat espanyol. Aquesta comissió té com a objectiu promoure alternatives a temes com les residències, la dependència, i molts altres aspectes com la discriminació anomenada edatisme. Actualment està en marxa l’estudi per definir quin hauria de ser el model de futur de les residències.

Eines de país. Té l’objectiu de promoure entre els jubilats les accions per debilitar les estructures de l’Estat espanyol a Catalunya i potenciar les pròpies com per exemple potenciar el comerç local, el consum estratègic i d’altres iniciatives de fer República que puguin sorgir. Encara tenim molta gent que no han fet el pas.

Cultura i llengua. Aquesta comissió està funcionant amb l’objectiu de millorar el nostre català que fent servir en el dia a dia. També organitzar activitats per incrementar el coneixement del nostre país i de la seva història. Activitats que abans ho fèiem presencialment però que ara també ho podem fer virtualment.

Comunicació. Té com a objectiu la difusió de les activitats de la Sectorial a través dels mitjans propis com són la web, twitter, facebook, Butlletí, correu electrònic, etc., També donar suport a les comissions per la difusió de les seves activitats i la preparació dels materials informatius. Igualment té com a objectiu donar a conèixer la Sectorial a altres sectors i públics de fora de l’Assemblea.

Intersindical-CSC. És per promoure la participació de tots els jubilats en la nova secció de Gent Gran de l’únic sindicat que defensa la Independència. És clau la afiliació perquè la Intersindical-CSC pot defensar amb més efectivitat davant de les institucions els nostres drets del benestar social. La afiliació al sindicat ha de ser una de les campanyes d’aquest nou curs.

Finalment, creiem que tots els membres de la Sectorial hauríem d’estar inscrits en una o varies comissions, ja que segur què tots i totes tenim iniciatives i interès en potenciar les finalitats de la Sectorial que són les de l’Assemblea. Per afegir-te sols cal que manifestis el teu interès al correu de la Sectorial: gentgran@assemblea.cat

Desplaça cap amunt