2021, GENT GRAN PER LA INDEPENDÈNCIA

Gent Gran per la Independència

Fa quasi una dècada que fou constituïda la nostra Sectorial. Aleshores, les companyes i els companys promotors van considerar que el nom que millor els caracteritzava era de: “Jubilats per la Independència”. I, efectivament, va ser un encert com ho demostra l’èxit immediat de la Sectorial.

Ara, després de deu anys de funcionament  i per la nostra experiència, vam creure que era el moment de donar un caire més inclusiu i igualitari a la nostra denominació i també  perquè estem defensant més continguts del benestar social de la gent gran i no sols les jubilacions. Per aquests  motius, es va proposar a tots els membres de ple dret de la Sectorial, celebrar una votació perquè la Sectorial passi a denominar-se: Gent Gran per la Independència.

El resultat ha estat majoritari a favor del canvi: 94% de vots afirmatius i sols un 6% de vots en contra. Posteriorment el Comitè Permanent de l’Assemblea ho va validat en la seva reunió del passat 13 d’abril.  Ara, som doncs la Sectorial de Gent Gran per la Independència.

Un altre motiu de la proposta del canvi és que la nova denominació servirà per homologar-la amb les denominacions que utilitzen els serveis de la Generalitat, a la majoria dels Ajuntaments i Diputacions, així com altres entitats i en les expressions utilitzades a l’àmbit internacional.

La denominació “Gent Gran” obre el ventall a la incorporació de més persones en la nostra lluita per la independència, que no és sols per obtenir una seguretat en les jubilacions, sinó per la consecució d’una millor assistència social en la sanitat, les residències, la llei de la dependència, l’habitatge, l’oci, etc., i en definitiva, els temes que s’esdevenen claus per gaudir d’un envelliment amb qualitat I garanties.

Desplaça cap amunt