Guía práctica per exercir la Sobirania fiscal de manera presencial

Des de Gent Gran per la Independència, Sectorial de l’ANC, us animem a pagar la renda 2021 a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en comptes de fer-ho a la hisenda espanyola.

Es tracta d’un tràmit totalment legal, emparat en els acords que té  la Generalitat amb l’Estat espanyol. Poden acollir-se a aquest dret totes aquelles persones la declaració de les quals surti a pagar.

El procediment és força senzill i es pot completar en tres passos, el darrer dels quals, als efectes d’aquesta guia, es fa de forma presencial a les oficines de l’ATC. Això no exclou que també es pugui fer a través d’internet, però aquí no es contempla donat que resulta més senzilla l’opció presencial.

Tan senzill com canviar el compte corrent

Efectivament, amb un simple canvi del compte corrent podem fer un decisiu gest polític de sobirania, perfectament legal i sense cap mena d’entrebanc.

Anem amb els tres passos.

PRIMER PAS

Fes la teva declaració de la renda com sempre l’has fet, però en lloc de posar el teu número de compte corrent has de posar el compte corrent de l’Agència Tributària de Catalunya de la província que et correspongui. D’aquesta manera la hisenda espanyola (AEAT) cobrarà a la Generalitat i no a tu.

Per tant, en posar les dades bancàries al lloc corresponent de la declaració, en lloc de fer constar el nostre número de compte, posarem un dels següents segons la nostra província:

Barcelona:   ES39 2100 5000 5302 0002 4633

Girona:         ES68 2100 0188 4802 0041 8022

Lleida:           ES69 2100 9046 9502 0000 4714

Tarragona:   ES35 2100 9046 9002 0000 4601

Un cop complimentada i enviada la declaració, pren nota del número de justificant del model 100 (figura 1) perquè serà la referència que donarem a l’Agència Tributària de Catalunya.

Fig. 1 – Nº de justificant del model 100 de la declaració

 SEGON PAS

Un cop presentada la declaració, caldrà tramitar l’ingrés de l’import a pagar a l’Agència Tributària de Catalunya.

Per fer això haurem de:

Primer tràmit: obtenir i emplenar el formulari justificatiu de l’ingrés que demana la Generalitat, perquè de fet aquest ingrés oficialment és un dipòsit.

El formulari, anomenat “Sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu”, es pot obtenir a través d’internet i és diferent per cada província:

Barcelona https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/05_doc_formularis/08_diposits_en_efectiu/s26.pdf
Girona https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/05_doc_formularis/08_diposits_en_efectiu/s27.pdf
Lleida https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/05_doc_formularis/08_diposits_en_efectiu/s28.pdf
Tarragona https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/05_doc_formularis/08_diposits_en_efectiu/s29.pdf

En accedir a la pàgina web del teu formulari, tens dues opcions:

  1. a) omplir-lo directament sobre la pàgina des de l’ordinador o tauleta (el mòbil no és aconsellable per fer-ho) i un cop ple pitjar sobre el botó “Imprimir” perquè  s’imprimeixi en la nostra impressora, o b) imprimir el document en blanc, clicant sobre “Imprimir” i omplir-lo a mà posteriorment.

L’aspecte del formulari és el que es mostra a la figura 2.

Fig. 2 – Sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu per Barcelona

Què has de posar al formulari?
  1. Omplir les dades personals
  2. A “Autoritat o òrgan a disposició del qual es constitueix el dipòsit” posar “Agència Tributària de Catalunya”
  3. A “Descripció de la finalitat del dipòsit” escriure al requadre corresponent a l’opció Altres el text “Pagament de la renda del 2021”, afegint-hi el número de justificant de la presentació de la declaració (model 100)
  4. Comprova que el “Codi IBAN del compte” coincideixi amb el de la teva transferència o ingrés a la Generalitat
  5. Omple l’”Import del dipòsit” amb la quantitat que ingresses
  6. Finalment, signa la sol·licitud.

Segon tràmit:

Fer la transferència o ingressar per caixa la quantitat al compte corrent de l’Agència Tributària de Catalunya –el mateix que has posat a la declaració-.

Un cop feta la transferència o ingressats els diners, guardar el resguard de l’operació per tenir el teu justificant.

TERCER PAS

Ara cal anar a una oficina de l’ATC a portar presencialment els documents.

En algunes oficines no cal demanar cita prèvia, perquè has d’anar directament a la taula del “registre”, que és el lloc on et faran el tràmit (al final de la guia trobaràs el llistat de les oficines de l’ATC a tot el territori o, si ho prefereixes, pots trobar-les a:

https://seu.atc.gencat.cat/ca/Utilitats/Pagines/OficinasTrib.aspx)

Per a les oficines de la ciutat de Barcelona millor demanar cita trucant al 012 i et donaran dia i hora per anar-hi. També t’enviaran un SMS amb la confirmació.

La documentació que hauràs de portar a l’oficina de l’ATC és la següent:

  • la pàgina 1 del model 100 de la declaració a l’Agència Tributària Espanyola (vegeu PRIMER PAS)
  • el document acreditatiu de l’ingrés a la Generalitat (vegeu primer tràmit del SEGON PAS)
  • el formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat (vegeu segon tràmit del SEGON PAS)

L’empleat et fa el tràmit i et posa un segell conforme tot és correcte.  Finalment, et facilitarà una còpia per a tu com a resguard de tota l’operació.

 T’interessa saber

Calendari de pagaments

El primer termini finalitza el 30 de juny i si fas dos terminis, la data és el 7 de novembre. La Generalitat recomana realitzar l’ingrés, a tot tardar deu dies abans de la finalització del termini de la seva presentació per evitar col·lapses d’última hora.

És legal pagar els impostos a la Generalitat i no et poden sancionar per no pagar els impostos directament a l’Estat perquè ja estàs complint amb la teva obligació tributària. L’Agència Tributària de Catalunya actua com a intermediària i ha de transferir els impostos a l’Estat espanyol.

Si tens algun dubte sobre alguna qüestió del que has de fer, l’Assemblea disposa d’un telèfon per atendre les trucades relacionades amb la Sobirania fiscal:

93 595 46 46

De dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

Si voleu imprimir el fulletó feu clic quí

Desplaça cap amunt