Debat sobre el futur de les pensions

El sistema actual de pensions es l’anomenat “sistema de repartiment”, o sigui, que els treballadors d’avui cotitzen a la caixa de la Seguretat Social d’on es treuen els diners per pagar les pensions d’avui.

Està clar que per poder pagar les pensions actuals, ha d’haver prou treballadors que aporten prou diners per cobrir-les.

Segons la evolució de la piràmide d’edats, sembla que en un futur no massa llunyà hi haurà un desequilibri entre els que cotitzen i els que perceben la prestació. Aquest desequilibri el produeix, per una part, la baixa natalitat que incorpora menys cotitzants, i per l’altra la major esperança de vida que fa que els jubilats perceben la pensió mes anys des de la data de la seva jubilació.

Per tant, sembla que, per equilibrar-ho o s’incrementa les cotitzacions que aporten els treballadors o es disminueix les prestacions en quantitat monetària o en nombre d’anys de percepció entre l’edat de jubilació i la mitjana d’esperança de vida.

Es parla de varies opcions. Quines creieu que podrien ser les que equilibressin el sistema de manera que fos sostenible en el temps?

Desplaça cap amunt