Debat sobre les residències

Amb l’epidèmia del coronavirus s’ha fet palesa la debilitat i mancances del nostre sistema de residencies per la gent gran, a quedat clar que el model tipus allotjament queda deficitari en casos d’emergències mèdiques i/o potser també en tot tipus de situacions critiques quan aquestes vinguin de la natura o produïdes per l’activitat de l’home.

  • És possible replantejar completament un nou model?
  • És només una qüestió de finançament?
  • Té ha veure amb el personal que està en la cura dels residents?
  • És una qüestió de RESIDÈNCIA PÚBLICA – RESIDÈNCIA PRIVADA

Desplaça cap amunt