Tresorería

SECTORIAL DE GENT GRAN ANC – CONTROL DE TRESORERIA
DATACONCEPTECOBRAMETSPAGAMETSSaldo CC
07/06/2018Saldo inicial per trasp tresoreria anterior0.000.00886.59
22/06/2018Comissió0.009.010.00
05/10/2018Merxandatge Diada 2018250.000.000.00
TOTAL ANY 20182509.011,127.58
01/07/2019Comissió0.009.000.00
12/09/2019Recaptació Diada-20192172.000.000.00
18/11/2019(D-1)Despeses dinar Sectorial 03-10-20190.0025.100.00
18/11/2019(D-2) Transfer ANC deute de 20170.00326.480.00
18/11/2019(D-3) Transf ANC merxdg Diada 20190.001518.000.00
05/12/2019(D-4) Compra ordinador portàtil0.00349.000.00
05/12/2019(D-5) Fotocòpies0.0011.460.00
TOTAL ANY 201921722239.041,060.54
31/01/2020(D-6) Compra 5 pancartes a Territ d’Osona0.0060.000.00
01/04/2020Comissió manteniment0.0012.000.00
01/07/2020Comissió manteniment0.0012.000.00
01/10/2020Comissió manteniment0.0012.000.00
TOTAL ANY 2020096964.54
04/01/2021Comisió mamteniment0.0012.000.00
08/03/2021(D-7) Contracte connexió ZOOM0.00169.280.00
01/04/2021Comissió manteniment0.0012.000.00
27/05/2021Transf ANC compensació cost ZOOM169.280.000.00
01/07/2021Comissió manteniment0.0018.000.00
01/10/2021Comissió manteniment0.0018.000.00
22/11/2021(D-8) Material d’imprempta0.0011.480.00
TOTAL ANY 2021169.28240.76893.06
04/04/2022(D-9) Cost benzina desplaçament a Flix0.0046.960.00
25/07/2022(D10) Complement programa enquestes Web0.0040.100.00
05/10/2022(D11) Flyers DIN-A50.0052.030.00
31/12/2022Comiss. Mantenim any (4 trim 18 €)0.0072.000.00
TOTAL ANY 20220211.09681.97
02/01/2023Comisió de manteniment0.0018.000.00
16/01/2023(D12) Esmorzar ANC0.00143.560.00
03/04/2023Comisió manteniment0.0018.000.00
02/05/2023Diada Sant Jordi123.290.000.00
TOTAL ANY 2023123.29179.56625.69
Desplaça cap amunt