LES PREGUNTES QUE MAI ES RESPONEN (III)

Creu que està justificat el cost econòmic de la  “Casa Reial”?

La teoria econòmica ens diu que la percepció del cost de qualsevol servei (i la “Casa Real“ també ho és) depèn de dos factors:

1er. La comparació amb altres serveis semblants.

2on. La relació  cost/benefici aportat pel servei en qüestió.

Comparem el cost amb altres monarquies Europees.

Tots hem sentit a dir, tant als diaris com a la televisió, que la “Casa Real“ espanyola era la més austera i la que costava menys diners als seus ciutadans.

Repassem el que diuen els Pressupostos Generals de l’Estat sobre el particular.

Any  2015 – Pressupost Total “Casa Real“  7,7 milions d’€

Comparant amb d’altres cases reals  tenim que :

  • Anglaterra   38,8  milions d’€
  • Holanda      38,0  milions d’€
  • Dinamarca  13,2  milions d’€
  • Noruega      24,0  milions d’€

És realment així?

En realitat els pressupostos de les altres cases reals contemplen TOTES les despeses generades, tant les particulars (sous, secretaris personals, neteja, manteniment, etc.) com les ocasionades en funció del càrrec (guarda reial, festes, viatges, etc.)

El cas espanyol és diferent. Moltes partides de les despeses de la casa reial estan repartits dins els pressupostos dels diferents ministeris. El manteniment dels cavalls de la Guardia Reial costa 600.000 €, a càrrec del Ministeri d’Agricultura. El Ministeri de Defensa paga els 2.000 soldats de la Guàrdia Reial. El Ministeri d’Exteriors paga els viatges reials, el de Presidència paga els 130 funcionaris de la secretaria del Rei, o el d’Economia que paga els vehicles del rei (el “Parque mòbil”).

Algunes estimacions apunten a que l’import total de la broma ens podria costar entre 8 i 12 vegades la xifra inicial: entre 61,6 i 92,4 milions €., quantitats que paguem tots els contribuents encara que estiguin repartides en diverses partides.

Les qüestions que se’n deriven són obvies: vivim en una Monarquia que va ser imposada pel Franquisme i que no ha estat elegida de forma democràtica. El traspàs d’autoritat seguirà realitzant-se de forma hereditària,  sense que intervingui la nostra voluntat.

Ens paga la pena una despesa semblant pels dubtosos avantatges que ens comporta?

No ens hauríem de preguntar els catalans què ens estalviaríem si no haguéssim de mantenir aquesta monarquia?

No seria millor una República?

Si més no el president de una República és elegit pel poble, mentre que al rei no el vota ningú. 

Gent Gran per una Catalunya Nova

Desplaça cap amunt