SI CATALUNYA DISPOSA DELS RECURSOS QUE GENERA NO CALDRÀ FER RETALLADES

Flaier_Benestar_Social-page-001

La República Catalana és l’oportunitat per construir un nou país: Amb prosperitat econòmica i ocupació, que garanteixi el dret al treball i una renda bàsica perquè ningú, si no ho vol, hagi de marxar del país per trobar un futur millor.

Que asseguri el dret a les pensions i a la sanitat pública, sense desigualtats i que aporti els recursos necessaris per a les situacions de dependència.

En el qual es respecti la dignitat i la identitat de cadascú, i es faciliti l’envelliment actiu, la socialització i el dret a desenvolupar un projecte de vida personal fins al nostre darrer moment.

En el qual es vetlli pel patiment de les persones vulnerables i en risc d’exclusió, tot garantint el drets humans i socials.

On es disposi d’habitatges accessibles en un entorn urbà i natural que siguin saludables, es promogui el benestar i es garanteixi el dret a l’habitatge.

Amb una administració que faci de garant dels interessos públics, coordini i integri els serveis sanitaris i socials, i que asseguri que els diners de la ciutadania s’administrin èticament i amb transparència. QUALITAT DE VIDA O EMPOBRIMENT. TU DECIDEIXES

Desplaça cap amunt