AGO 2022

Temes a tractar i resolucions adoptades pel Grup de treball

21/02/2022 Carta a tots els membres de la Sectorial Gent Gran Llegir la carta

24/02/2022 Reunió Grup de treball

Lectura colectiva del full de ruta 2022

ESMENES REBUDES

27/02/2022 Data límit per rebre esmenes

1/03/2022 Debat d’esmenes al full de ruta

Debat realitzat, s’prova presentar 8 esmenes i no presentar-ne 2

Queden 3 esmenes vives

Resultat votacions de les nostres esmenes

NÚMERO: 14
Assemblea de Base: Gent Gran
Document: Full de ruta
Codi: 163
Article: 2
Tipus d’esmena: Addició
Tipus majoria: Simple
Sí 335 (40%)
NO 511 (60%)
BLANC 130

NÚMERO: 15
Assemblea de Base: Gent Gran
Document: Full de ruta
Codi: 165
Article: 2,1
Tipus d’esmena: Addició
Tipus majoria: Simple
Sí 357 (41%)
NO 509 (59%)
BLANC 102

NÚMERO: 16
Assemblea de Base: Gent Gran
Document: Full de ruta
Codi: 167
Article: 4,1
Tipus d’esmena: Modificació
Tipus majoria: Simple
Sí 268 (30%)
NO 638 (70%)
BLANC 53

Fem públics els resultats d’aquesta X Assemblea General Ordinària (AGO), que s’ha celebrat de forma virtual del dia 17 al 23 de març. Les sòcies i els socis de l’entitat heu votat a favor del Full de ruta. 

El 96% de les sòcies i els socis que heu participat en l’Assemblea General heu votat a favor del Full de ruta i només el 4% hi heu votat en contra. La participació total a l’AGO ha estat de 4.275 sòcies i socis.

La resta de documents aprovats durant la X Assemblea General Ordinària han estat els següents:

Informe de gestió del Secretariat Nacional: 97% a favor i 3% en contra.
Informe econòmic de l’exercici 2021: 99% a favor i 1% en contra.
Proposta de pressupost de l’exercici 2022: 98% a favor i 2% en contra.
Convocatòria d’eleccions: 99,5% a favor.
% d bloggers així: